Świętujemy
Dodane przez Jurpo dnia Maj 01 2017 16:16:53***


Świętujemy

autor wizualizacji ;Bogdan Poważa


1 Maj Międzynarodowe – Święto Pracy, w Polsce święto państwowe 1 maja (w Polsce i niektórych krajach dzień wolny od pracy)
1 maja 2004 – Polska wraz z dziewięcioma innymi państwami została oficjalnie przyjęta do Unii Europejskiej.
2 Maj Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
2/3 Maj - 96 rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego
3 Maj Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy.


***

Równo 80 lat temu w Orzegowie odsłonięto Pomnik poległych powstańców


czytaj tu
Treść rozszerzona


96 rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego


2 maja 1937 roku tuż obok ratusza dokonano odsłonięcia pomnika orzegowskich powstańców śląskich. Było to wielkie wydarzenie dla Orzegowa.Tamtejszą rzeczywistość najlepiej odda zachowany fragment notatki służbowej sporządzonej w dawnym Urzędzie Gminy Orzegów.

„ W wigilię Święta Narodowego 3. Maja miał pograniczny Orzegów w powiecie świętochłowickim tuż nad granicą państwową położony swój wielki dzień.W odświętne przystroił się szaty, domy bogato udekorował, i dusze nastroił radośnie. Dzień 2. maja był wielkim zdarzeniem dla jego mieszkańców, bo po raz pierwszy przybył doń włodarz ziemi śląskiej, Wojewoda Dr Michał Grażyński, aby odsłonić pomnik postawiony na cześć braci powstańczej, w walkach o wolność Śląska poległej……..Podchodzącego pod pomnik p. Wojewodę powitał chór S.Ś.Ś. im. Chopina hymnem „Gaude Mater Polonia” ,poczem z trybuny ustawionej przy pomniku Naczelnik Gminy Tomanek wygłosił powitalne przemówienie. „Stoimy przed pomnikiem – mówi Naczelnik Tomanek – który ma być nie tylko upamiętnieniem przeszłości, ale i drogowskazem dla młodego pokolenia. Niezwykła to jest uroczystość, jak niezwykła jest pora, w której się odbywa. Przed 16 laty o tej porze spieszyliśmy się na miejsca zbiórek, aby pójść w bój święty, z którego nie wrócili Ci, których pamięci ten oto pomnik poświęcimy. Dzisiejsza manifestacja – w pewnym stopniu żałobna – przeradza się w manifestację narodową, radosną, bo Orzegów może u siebie powitać włodarza ziemi śląskiej, swego Wojewodę, który w towarzystwie przywódców powstań śląskich, przedstawicieli armii i władz przybył do nas jako Wojewoda – powstaniec, bo kocha on lud śląski, z którym w latach pracy niepodległościowej przeżywał chwile smutne i radosne. Miłość zdobywa miłość. Serce za serce. Proszę przyjąć Panie Wojewodo przez moje usta wyrazy głębokiej czci i przywiązania całego Orzegowa, który dziś pod Twoim światłem przewodnictwem i za Twoim przykładem pracuje na swoim skromnym odcinku bez rozgłosu po to, by gmach Rzeczypospolitej Polskiej była barwny, piękny i bogaty.” Po odczytaniu nazwisk poległych powstańców ciszą uczczono ich pamięć. Przebrzmiały potężne tony Marsza Powstańczego. Pan Wojewoda opuszcza zasłonę pomnika, poczem z trybuny wygłasza przemówienie. Nawiązując do czynu powstańczego sprzed lat 16 mówi p. Wojewoda: „Polska po utracie swej niepodległości z powrotem ją zdobywać zaczęła na polach bitew, wyrąbując drogę do niej orężem. I Śląsk również swoją wolność na polach bitew zdobywał i dobrze się tak stało, bo Śląsk wywalczając sobie wolność własnym wysiłkiem wniósł do tradycji i walk niepodległościowych swoje własne bohaterstwo i swoją własną tradycję. Powstania śląskie były walką zbrojną o wybitnie ludowym charakterze, nazwiska wyryte na grobach poległych powstańców świadczą o tem, że z ludu oni pochodzili. Lud śląski – przeważnie robotnicy i włościanie – ruszył do boju z wielką wiarą w własne siły.”……Następnie rzesze powstańców ustawiały się do defilady, podczas kiedy goście spod pomnika z p. Wojewodą na czele udali się do ratuszowej Sali posiedzeń, gdzie zapisali się do księgi pamiątkowej. Defilada batalionów powstańczych i miejscowych organizacyj i stowarzyszeń, odebrana przez p. Wojewodę z świtą zakończyła podniosłą uroczystość, która ludności Orzegowa na długie lata utkwi w pamięci.”


Przemarsz batalionów powstańczych
w defiladzie brały udział miejscowe organizacje , stowarzyszenia i szkoły


Uroczystość odsłonięcia pomnika zaszczycił swą obecnością wojewoda śląski Michał Grażyński
Z chwilą rozpoczęcia II Wojny Światowej,pomnik ten został zniszczony przez okupanta.Od kilkudziesięciu lat w miejscu tym znajduje się monumentalny Biały Orzeł na czerwonym tle –herb Rzeczypospolitej Polskiej .Nie ma śladu po pomniku wniesionym ku czci poległych powstańców śląskich , herb naszej ojczyzny w tym przypadku stał się stosownym miejscem do składania hołdu orzegowskim powstańcom .Od kilku lat w dniu 2 maja z inicjatywy tutejszych organizacji społecznych i szkół odbywają się tu uroczystości upamiętnienia czynu powstańczego .

Mieszkańcy Orzegowa jak co roku dbają o wygląd tego miejsca


Na dzień 2 maja w to miejsce do uroczystości zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Orzegowa .Uroczystość poprzedzi msza św.